Nedir.Org *
admin

Kısa Çizgi Nedir

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Kısa çizgi yani Tire (Fransızca tiret) ya da kısa çizgi bir noktalama işaretidir. (-) şeklinde sembolize edilir.

Kısa Çizgi Kullanım Örnekleri

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:
Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bil-  
mem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12’yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı
2. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:
Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu.   
(Burada virgül de kullanılabilir)                                                                      
3. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur:
al-ış, dur-ak, gör-gü-süz-lük.
4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır:
al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır-.
5. Eklerin başına konur:
-ak, -den, -ış, -lık.
6. Heceleri göstermek için kullanılır:
a-raş-tır-ma, prog-ram
7. Kelimeler arasında “-den...-a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır:
Türkçe-Fransızca Sözlük,
Aydın-İzmir yolu, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması
09.30-10.30, , Manas Destanı’nda soy-dil-din üçgeni,
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 2003-2004 öğretim yılı.
8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır:
50-20=30
9. Eski harfli metinlerin yeni yazıya aktarılmasında [Arapça] ve [Farsça] kurallara göre yapılmış tamlamaların, [birleşik] ve [türemiş] kelimelerin ögelerini ayırmak için kullanılır:dârü'l-fünûn, resm-i geçit, resm-i kabûl, Cemiyet-i Akvâm, Hâkimiyet-i Milliye, Servet-i Fünun, hokka-bâz, âteş-perest, menfaat-perest, bî-bedel, nâ-mağlûb, fî-sebîlillâh, min-tarafillâh, bilâ-ücret. 

Kaynaklar

Kısa çizgi (-), Dilimiz.com
Yazım Kuralları, Türk Dil Kurumu
Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu

Kısa Çizgi Resimleri

 • 0
  Kısa Çizgi Nedir 9 ay önce

  Kısa Çizgi Nedir

Kısa Çizgi Sunumları

Kısa Çizgi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kısa Çizgi Ek Bilgileri

 • 0
  3 ay önce

  Kısa Çizgi Nedir?
  Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)
Facebook Grubumuz